Dr. Francine Desimpel

Dr. Françine Desimpel

Dr. Françine Desimpel behaalde haar diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent in 1992. Ze specialiseerde zich verder in AZ Sint-Jan Brugge en het Universitair Ziekenhuis Gent, waar ze in 1998 promoveerde tot arts –specialist in de cardiologie. Naast alle basisaspecten van cardiologie beoefent ze ook de diagnostische en therapeutische interventies in samenwerking met de dienst AZ Delta te Roeselare ( Coronarografie en dilatatie).

Dr. Philippe Vanderheeren

Dr. Philippe Vanderheeren

Dr. Philippe Vanderheeren behaalde zijn diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent in 2007. Hij specialiseerde zich verder in AZ Sint- Jan Brugge en het Universitair Ziekenhuis Gent, waar hij in 2013 promoveerde tot arts –specialist in de cardiologie. Hij volgde een bijkomende opleiding in de cardiale revalidatie, en behaalde hiervoor zijn erkenning in 2016. Naast alle basisaspecten van cardiologie beoefent hij ook de diagnostische hartcatheterisaties in samenwerking met AZ delta te Roeselare, en heeft hij een specifieke interesse in de sportcardiologie.

Dr. Loran Defruyt

Dr. Loran Defruyt

Dr. Loran Defruyt behaalde zijn diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent in 2014. Hij specialiseerde zich verder in AZ Sint-Jan Brugge en het Universitair Ziekenhuis Gent, waar hij in 2020 promoveerde tot arts-specialist in de cardiologie. Hij beoefent de cardiologie in al haar aspecten met een bijzondere interesse in echocardiografie. Hij volgt daarnaast een bijkomende specialisatie in de cardiale revalidatie.

Dr. Jan Bresseleers

Dr. Jan Bresseleers

Dr. Jan Bresseleers behaalde zijn diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent in 2014. Hij specialiseerde zich verder in AZ Maria Middelares Gent en het Universitair Ziekenhuis Gent, waar hij in 2020 promoveerde tot arts-specialist in de cardiologie. Naast algemene cardiologie heeft hij een speciale interesse in hartfalen

Dr. Margot De Coster

Dr. Margot De Coster behaalde haar diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent in 2014. Zij specialiseerde zich verder in AZ Sint-Lucas Gent en het Universitair Ziekenhuis Gent, waar zij in 2020 promoveerde tot arts-specialist in de cardiologie. Nadien volgende ze nog een fellowship beeldvorming in Leiden. Naast algemene cardiologie heeft ze een speciale interesse in cardiale beeldvorming.